قیمت فروش بلکادرتهران

فروش بلکا

فروش مواد بلکارومالین

قیمت فروش بلکا رومالین در تهران

فروشگاه بلکا

تهران خیابان دامپزشکی بعد از یادگار امام

فروش مواد آماده بلکا رومالین

قیمت فروش بلکا

کیلوئی ۱۰ هزار تومان

قیمت هرکیلوبلکارومالین

قیمت بلکابسته ۵ کیلوئی ۵۰ هزار تومان

بسته 5 کیلوئی بلکا 50 هزار تومان

کاتالوگ رنگهای بلکا

کاتالوگ بلکارومالین مشاهده نمائید

ماله مخصوص بلکا ۲۰ هزار تومان

ماله مخصوص بلکا

چسب cmc   الیاف ابریشمی

فروش بلکا ابریشمی

الیاف ابریشمی هر کیلو ۲۵ هزار تومان

فروش و اجرای بلکاابریشمی

اجرای بلکارومالین

هر متر مربع نصب بلکا رومالین  ۷

قیمت اجرای بلکارومالین

سریع و تمیز بدون مواد شیمیائی

قابل نصب و اجرا بر روی سیمان و گچ و رنگ

بدون نیاز به بتونه کشی و زیر سازی

بهترین جایگزین رنگ و کاغذ دیواری

نحوه اجرا بر روی انواع سطوح

سطح گچی

بهتر است بر روی گچ قبل از اجرا روغن الیف زده شود سطح دیوار فاقد دوده و زرد شدگی بر اثر رطوبت باشد و در صورت وجود زرد شدگی حتما با رنگ مات روغنی پوشش داده شوند

سطوح سیمانی

احتیاج به روغن الیف نیست فقط باید تمیز باشد و اگر دوده گرفته باشد باید قبل از اجرا با رنگ مات روغنی پوشش داده شود و بعد بلکا اجرا گردد

سطوح رنگ روغنی

بر روی رنگ روغنی و پلاستیک قابل اجرا میباشد اگر پوسته شده باشد باید بعد از زدودن پوسته ها یکدست رنگ مات پوشش داده شود و بعد بلکا اجرا گردد

 

بر روی کاغذ دیواری اجرا نگردد حتما باید کنده شود

بر روی کنیتکس روغنی قابل اجرا میباشد ولی اگر زیر کار کنیتکس پلاستیک باشد باید کنده شوند و بعد بلکا اجرا گردد

بر ردی بلکا میتوان مجددا بلکا زد ولی اگر بلکای قبلی پوسته شده و یا خیلی قدیمی باشد باید کنده شوند و بعد بلکای جدید اجرا گردد

حداکثر ضخامت خمیر اجرا شده ۳ میلیمتر

حداقل دمای تشکیل فیلم یا خش شدن کامل  ۵ درجه سانتی گراد

بر اساس رزین های آب پایه

حداکثر دمای رطوبت غیر نشت ۹۵ درصد

ساخته شده از الیاف پنبه و سلولز

وزن در واحد سطخ متوسط ۵۰۰ گرم

 

شرکت تولیدی مهر

۰۹۱۲۲۸۶۵۳۹۶